Over ons

Missie & Visie

We leven in een complexe en hectische maatschappij waarin individualisme hoogtij viert en het collectief of saamhorigheid alleen tot stand komt vanuit angst en rampen al dan niet georganiseerd van uit een drang naar macht, winstbejag of noodzaak tot overleven. Door deze waan de daag en ‘Red-Race’ zijn we verder van ons zelf en de omgeving komen te staan en de kunst van het leven verloren. Voor veel mensen is het dan ook een kunst van overleven geworden

Hoewel het individualisme hoogtij viert is juist het individu die hier verandering in kan brengen. Wij zijn er van overtuigd dat verandering begint bij de mens – als individu – de kunst van het leven weer te (her)ontdekken en zodoende hun omgeving te veranderen door te inspireren, mobiliseren en als voorbeeld te dienen. De kracht van de eenling die een groep (massa) in beweging kan zetten. Het principe van de olievlek. 

Onze missie is om een betere wereld te creëren door mensen de ‘Kunst van het leven’ te laten (her)ontdekken door het aanbieden van opleidingen, workshops en trainingen die hier aan bijdragen.