Informatie

Samenwerking CNGO Tilburg

De BOCAM Beroepsopleiding bestaat al sinds1986 en ontwikkeld door Rudi Westerkamp. Sinds 1987 wordt deze als HBO opleiding georganiseerd door het CNGO in Tilburg. In de afgelopen jaren zijn veel BOCAM therapeuten en Ta-Chi & Qigong docenten opgeleid.  Echter is geconstateerd dat in de provincies ten noorden van de grote rivieren het aantal actieve BOCAM Therapeuten en – Tai-Chi docenten/scholen schaars is. Met name veroorzaakt door de  reisafstanden in combinatie met het hoge aantal contacturen. Het CNGO heeft in samenspraak met de beroepsvereniging ‘Stichting BOCAM Beroepsbelangen’ een beleid uitgezet om de BOCAM Opleiding meer bekendheid te geven als dé TCM opleiding van Nederland.  Door nu ook de BOCAM Beroepsopleiding in de het midden van het land aan te bieden is deze qua reisafstand en – duur voor meer aankomende studenten toegankelijk en kan er meer aandacht gegeven worden aan promotie van  de BOCAM Filosofie in Nederland

SAMENWERKING ACADEMIE 4BODYANDMIND
De samenwerking met het CNGO bestaat er uit dat de Academie 4BodyAndMind voor de BOCAM Beroepsopleiding met ingang van 1 januari 2022 – naast de hoofdlocatie in Tilburg –  een tweede locatie op de Utrechtse Heuvelrug opzet. Op deze locatie zal dan gestart worden met het 1e studiejaar van deze 3 jarig HBO Beroepsopleiding. Hiervoor worden voor de kwaliteitsbewaking, lesmateriaal en docenten gebruik gemaakt van gemeenschappelijke resources. Academie 4BodyAndMid is verantwoordelijk voor de beschikbaar stellen en beheer van leslokalen, student administratie en marketing en reclame.